NAJNOVIJE

Osnove dizajna za proizvodnju i montažu

Lean se često povezuje sa proizvodnjom. Ipak, može se koristiti i u drugim oblastima poput dizajna. Ono što veže dizajn... Više...

9. Online PIT panel diskusija : „Recesija dolazi-jesmo li spremni?“

U okviru panel diskusije na navedenu temu mogli smo čuti mišljenja vodećih ljudi iz kompanija sa dugogodišnjim iskustvom... Više...

Pokušajte sutra ponovo

„Promjena će doći tokom života. Možemo ili proći kroz nju ili rasti sa njom. Rastemo kada tražimo rješenja, a ne kada do... Više...

Targer SOI Live Webinar 3: Inovativno i agilno djelovanje

Profesor Bajrić je svojim izlaganjem u ovom webinaru izašao iz okvira standardnih fakultetskih predavača koji nam često... Više...

Da, možete implementirati lean u uredu

Prestanite se fokusirati na terminologiju i poradite na stvaranju glatkog, predvidivog toka informacija. Više...

Identificiranje kvalitetnih brzoizmjenjivih držača kako bi se povećala CNC produktivnost

Pouzdani domaći brzoizmjenjivi držači koji koriste superiorni američki čelik mogu poboljšati rigidnost – poboljšati vije... Više...