Targer inžinjering i konsalting nudi besplatnu pomoć i podršku proizvodnim kompanijama u BiH

U borbi protiv globalne pandemije Corona virusa, kompanija Targer E&C najavljuje intenziviranje tri segmenta svojih aktivnosti:


- Besplatno savjetovanje iz oblasti logistike i SCM.

Nas tim neumorno radi na prikupljanju informacija o prohodnosti kanala snabdjevanja i isporuke gotovih proizvoda, kao i eventualno posebnim uslovima za realizaciju istih.

Kontaktirajte nas mailom: info@targer.ba

Ili na brojeve telefona: +387 61 199 672 i +387 61 512 928

 

- PIT.ba je web portal koji u normalnim poslovnim okolnostima donosi korisne tekstove i teme iz privrednih oblasti sa fokusom na praktične primjere dobrih praksi u proizvodnim i procesima koji se naslanjaju na proizvodnju.

U narednom periodu portal će proširiti obim objavljivanja tekstova na oblast aktuelnog zdravstvenog stanja u svijetu i regiji, kao i korisnim vijestima iz oblasti nastavka privredne aktivnosti u BiH i šire.

 

- „Remote“ i „On-site“ Consulting na postojećim i potencijalnim projektima.

Kompanija Targer inžinjering i konsalting je oformila krizne timove koji stoje na raspolaganju postojećim i novim klijentima u realizaciji projekata optimiranja proizvodnih i poslovnih procesa općenito. Consulting se može realizovati na lokacijama klijenata (dok je god kretanje dozvoljeno), kao i „Remote“ načinom preko video linkova.