Industrija u vrijeme Corone - Edin Gaštan, Elsta Mosdorfer Bosnia, Živinice

Targer tim preko svog informativno stučnog portala PIT – Proizvodnja – Industrija - Tehnologija pokrenuo je kampanju „Izađimo jači“ koja za cilj ima da rukovodećim i stručnim kadrovima proizvodnih kompanija ponudi pravovremene, jasne i poučne odgovore na ključna pitanja koja se nameću tokom Corona krize, kao i nakon nje.


Zbog toga javnosti želimo predstaviti odgovore i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka. Odgovore koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka.

Svojim odgovorima doprinos ovoj kampanji dao je direktor kompanije „Elsta Mosdorfer Bosnia“ iz Živinica, Edin Gaštan.

1. Kakva je trenutna zdravstvena i operativna situacija u Vašoj kompaniji? Da li i pod kojim okolnostima radite?

Zdravstvena situacija se samo može procijeniti. Trenutno je relativno stabilna. Od 175 uposlenih je do sada 16 na bolovanju, iz raznih razloga, ali često su to simptomi gripe i prehlade. Kako ljekari trenutno ne obavljaju preglede niti otvaraju bolovanja, samo pacijente pošalju u samoizolaciju, teško je reći da li je visok broj odsustava opravdan. Prema zvaničnim podacima, u TK nema prijavljenih slučajeva pozitivnih na virus COVID-19, ali je podatak irelevantan pošto je broj testiranih osoba minimalan.
Kompanija je imenovala krizni štab, koji je odmah usvojio niz mjera zaštite uposlenika uključujući pojačane higijenske mjere, dezinfekciju prostora jednom ili više puta dnevno, dezinfekciju svih ulaznih materijala, obavezno nošenje rukavica i maski za lice za sve uposlenike i posjetioce….
Znači, radimo pod vanrednim okolnostima. Osim toga, jedan mali broj radnika u upravi radi u „home office“.

2. Koji efekti Corona krize će Vašoj kompaniji po Vašem mišljenju stvoriti najviše problema?

Trenutno najviše problema imamo sa logističkim lancem, ulaz i izlaz roba preko državne granice je izuzetno otežan  i usporen. Pojedini dobavljači zatvaraju svoje pogone, osim toga, ustaljene cijene su značajno u porastu itd.
Trenutna blokada privrednih tokova u regiji i Evropi se može trpjeti samo jedno kratko vrijeme, najviše 2-3 sedmice. Ali, ukoliko se ona produži više od 4 sedmice, svaka prognoza budućnosti kompanije je čista špekulacija.

3. Kakav je Vaš plan po pitanju upravljanja uposlenicima i da li planirate vršiti prekide radnog odnosa?

Do danas nije bilo smanjenja broja uposlenika. Kompanija planira potpuno prekinuti sa radom od 01.04.2020. do 12.04.2020. (kolektivni god. odmor)
Stvarna dužina kolektivnog odmora ostaje još otvorena, zavisit će od razvoja situacije, kako zdravstvene tako i privredne. Kompanija će učiniti sve da održi stabilnost i fukcionalnost, ali se već sada bilježi značajan pad narudžbi, pad prometa, a time je opstanak kompanije, njena veličina i broj uposlenika nakon Corone upitan.

4. Kakvu prognozu imate za post - coronsko vrijeme u Vašoj grani industrije ili kompaniji općenito?

Zdravstvena kriza izazvana Corona virusom će proći, prije ili kasnije. Svaka prognoza u ekonomskom smislu, bilo za kompaniju ili za ovu privrednu granu je trenutno nemoguća.

5. Koju poruku biste poslali BH i regionalnoj stručnoj javnosti?

Ako se pod stručnom javnošću misli zdravstveni sektor i krizni štabovi onda:
- neke nametnute mjere kao što su zabrana napuštanja stana za osobe starije od 65 i mladje od 18, prave više problema nego koristi. Isto važi i za zabranu kretanja nakom 18:00
- izolacija nije dovoljna, testirajte što više
- učite od drugih.

Ako se pod ovim misli na zakonodavnu i izvršnu vlast, koja se treba pripremati za vrijeme nakon Corone, onda:
- dobro razmislite od čega ćete isplatiti plate u sljedećim mjesecima za zdravstvene radnike, obrazovni sektor, policijske službenike i druge budžetske korisnike.  Isto važi i za penzionere.
Socijalni bunt se mora izbjeći.
Potpuna fukcionalnost privrednih društava se mora što prije uspostaviti, a time obezbijediti i punjenje budžeta. Privredu smijete blokirati samo kratko vrijeme, nipošto u nedogled jer će šteta biti veća od koristi. Da citiram Trumpa od jučer: “lijek ne smije biti skuplji od bolesti”.

6. Želite li dodatno nešto poručiti?

Pošto je moto ove kampanje “IZAĐIMO JAČI” onda je moja poruka sljedeća:
IZ SVAKE KRIZE ĆE NEKO IZAĆI JAČI A NEKO SLABIJI, BUDIMO MEĐU ONIM PRVIM. AKO NE MOŽEMO IZAĆI JAČI ONDA MAKAR PAMETNIJI.
JAČAJMO DOMAĆU PROIZVODNJU U SVAKOM SEKTORU (prehrambena industrija, poljoprivreda, hemijska industrija, metalna industrija, namjenska industrija, farmacija…).
KUPUJMO SAMO DOMAĆE, KORISTIMO SAMO DOMAĆE (hrana, tekstil, kozmetika, telekom, gorivo, banka…).
JAČAJMO DRŽAVU, PLAĆAJMO POREZ, IZAĐIMO UVIJEK NA IZBORE, BUDIMO AKTIVNI.
UZDAJMO SE SAMO U SVOJE SNAGE, ALI I TRAŽIMO STABILNE SAVEZNIKE U REGIJI I SVIJETU.