Industrija u vrijeme Corone – Selma Bradarić, Medena Commerce, Tešanj

Svojim odgovorima doprinos u kampanji „Izađimo jači“ dala je i šefica prodaje i marketinga kompanije “Medena Commerce” iz Tešnja, Selma Bradarić. Cilj same kampanje je predstavljanje odgovora i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka na temu krize u vrijeme pandemije Corona virusa. Odgovora koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka.


1. Kakva je trenutna zdravstvena i operativna situacija u Vašoj kompaniji? Da li i pod kojim okolnostima radite? 

Trenutna zdravstvena situacija je zadovoljavajuća, nemamo sumnjivih slučajeva niti potencijalno opasnih kontakata. Nastojimo da pratimo sve kontakte naših uposlenika kako bismo preduprijedili širenje zaraze. Trenutni radni proces se obavlja sa oko 12% proizvodnih kapaciteta. Privremeno je bio potpuno obustavljen. Razloga za to je više: određene kompanije su obustavile svoj rad tako da robu ne možemo isporučivati, dolazak sirovina je dosta usporen, teško je organizovati radni process poštujući sve preporuke vezano za prevenciju širenja bolesti, potrebno je vrijeme da se na to naviknemo, obustavom rada želimo dati svoj doprinos zajednici u borbi sa COVID 19 smanjenjem kretanja naših uposlenika kao i zaštiti njihovog zdravlja. Nadamo se da ćemo poslije ove pauze, i izmjenjenog režima rada koji će potrajati još nekoliko sedmica,  biti u stanju otpočeti sa normalnim procesom rada. 

2. Koji efekti Corona krize će Vašoj kompaniji po Vašem mišljenju stvoriti najviše problema?

Kako kompanija koja je značajno vezana za automobilsku industriju u Njemačkoj, još prošle godine smo osjetili probleme koje je ona imala i taman što smo osjetili neka poboljšanja, desio se COVID. Biti će mnogo negativnih efekata, mi očekujemo smanjenje potražnje, smanjenje prihoda što će sve dovesti i do smanjenja marži. To je za nas najteža posljedica jer mi živimo od prihoda i potražnje za našim proizvodima. S druge strane očekujemo i smanjenje cijena sirovine kao i transporta obzirom na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. 

3. Kakav je Vaš plan po pitanju upravljanja uposlenicima i da li planirate vršiti prekide radnog odnosa?

Dok traje krizni period otpuštanja neće biti. Trudimo se da svim našim zaposlenicima obazbjedimo maksimalna prava koja imaju i sav rad koji se eventualno sada ne realizuje, imati će priliku da nadoknade kada se poslovanje vrati u normalne tokove. Svi naši zaposlenici se trude da daju svoj doprinos održavanju proizvodnog procesa i na tome smo im neizmjerno zahvalni. 

4. Kakvu prognozu imate za post - coronsko vrijeme u Vašoj grani industrije ili kompaniji općenito?

U ovom momentu veoma je teško davati bilo kakva predviđanja, najbolje stanje ćemo znati kada ovo sve prođe, ali kao što sam navela, očekujemo smanjenu potražnju za našim proizvodima, naročito kada je riječ o autoindustriji ali i mašinskoj industriji jer investicije će biti značajno smanjene. Također, očekujemo i pritisak na smanjenje cijena proizvoda što će zahtjevati veoma smisleno upravljanje radnim procesima. 

5. Koju poruku biste poslali BH i regionalnoj stručnoj javnosti? 

Smatramo da je ovo vrijeme kada se uspješno poslovanje treba ogledati u očuvanju i zaštiti života i zdravlja, očuvanju radnih mjesta te doprinosu zajednici u borbi sa pandemijom i to je ono što je po našem mišljenju danas uspješan privrednik. Ovo nije momenat kada se trebamo mjeriti po količini ostvarenog prometa i realizovanoj zaradi, za to smo imali dovoljno vremena i imati ćemo i kasnije. Naravno, važno je da se očuva poslovanje kompanije ali smatramo da su sada više nego ikada važni naši zaposlenici. 

6. Želite li dodatno nešto poručiti? 

Sada je više nego ikada došao do izražaja krizni mendžment sa kojim niko od nas nema dovoljno iskustva, dijeljenje iskustava i mišljenja mislim da je svima od izuzetne pomoći, zato pozdravljam ovu ideju i pristup koji “Trager engineering and consulting” ima u radu sa svojim klijentima u ovom kriznom periodu. Hvala vam na tome. 

Ažurirane informacije na ovu temu možete da pratite u našem uvodnom tekstu u okviru kampanje “IZAĐIMO JAČI” na linku.