Kako razgovarati sa inžinjerom?

Neke stvari se mogu izgubiti u komunikaciji između osoba sa tehničkih usmjerenja i onih koji se bave drugim djelatnostima, odnosno vrlo često može doći do nerazumijevaja.


Ja sam osoba koja nije završila ništa vezano za tehničke nauke, a radim u tehničkoj kompaniji i mislim da inženjeri pričaju različitim jezikom od mene. Neki dan kada sam pokušala da ih ubijedim nešto vezano za regulaciju novog proizvoda, ponašali su se kao da sam sa druge planete. Kako da pričam kao inžInjer?

Ah! Šta god radili, nemojte pokušavati da pričate kao inžInjer ako niste jedan od njih! Posljedice glume su mnogo gore od priznanja da ne poznajete razliku između Java-e i Javascript-a.

Ali definitivno postoje načini da komunicirate efektivnije sa inžInjerima.

Prije nego počnemo, moram vas podsjetiti da inžInjeri mrze generalisanje.

Baš kao ovo.

Ali pošto govorim o generalnim savjetima i s obzirom da volim biti meta šale inženjerima, dopustite mi da generališem na momenat.

Moje iskustvo pokazuje da večina ljudi koja se bavi tehničkim znanostima želi da vodi diskusije koje su bazirane na podacima i činjenicama. Kada pričate o problemu, ne žele da se vodite svojim mišljenjem ili da pokušate predstaviti problem sa lijepim dijagramom koji pokazuje da ste stručnjaci u PowerPoint prezentacijama. Ono što pokazuje marljivost nekim od vaših marketing ili prodajnih kolega može se činiti kao zbunjenost ili nepotrebno nametanje mnogim inženjerima. (Zabilješka: Ovo također vidite tokom studiranja, gdje takvi ljudi često pokušavaju da svoje slajdove naprave maksimalno ružnima. Jednostavnost ispada kao jedna forma marketinga.)

Inžinjeri žele da razumiju problem, da imaju vrijeme da razumiju dokaze i da dođu sami do zaključaka. Ispitivanje problema je srž posla velikog broja inžinjera i ono što rade po cijele dane. I ustvari, većinu vremena, njihov kod ne funkcioniše.

Pa nemojte se stiditi problema ili čuvati negativnost za kraj. Inžinjeri vole da čuju probleme! Oni vole negativnost (unutar granica razuma), s obzirom da negativnost, za razliku od PowerPointa, može sugerisati na realnost problema i njegovu težinu.

Jasno izjasnite problem, izložite dokaze (ne mišljenje!) i onda pustite raspravu da ide svojim tokom.

Ovo ne nalaže da su osobe koje se bave netehničkim znanostima grupa osjećajnih tipova koji žele da sva razmišljanja za njih obavi neko drugi i da će prihvatiti sve prijedloge koji im se ponude. Ali kada komunicirate sa grupom takvih ljudi, postoji veća tolerancija – i često sklonost – za pričanje nepotrebnih priča i uobičavanje priče, što bi se reklo u narodu „upakovana priča“, da bi se ukazalo na srž problema.

Oba prisutpa imaju vrijednost. Bitno je imati na umu da je prenaglašena verzija koju često viđamo u medijima, taj - steretopini hiper - racionalni inžinjer sa lošim komunikacijskim vještinama - jednako je problematičan u radnom okruženju kao i prodavač zmijskog - ulja sa zvjezdanim šarmom. Srećom, većina ljudi na obje strane prodaja/inženjering je rijetko tako ekstremna.

Budimo konkretni.

Recimo da radite na redakcijskoj strani kompanije Medium i pokušavate da uvjerite inžinjere da algoritam preporuke treba snažnije favorizirati savjet kolumniste. Pogrešan pristup je da ih pretrpate anegdotama o tome koliko su vam se svidjele priče iz djetinstva „Neke Abby“ ili kako ste bili nedavno na zabavi gdje su svi razgovarali o tome kako žele da čitaju više savjeta u kolumnama. Ko kaže da su te anegdote reprezentativne za vašu korisničku bazu ili da ne postoji pristrasnost prilikom pričanja tih anegdota? (Mislim, s kakvim se to ljudima družite koji pričaju o savjetima kolumnista na zabavi?)

Umjesto toga, razmislite kakvi bi vam podaci pomogli kao argument. Jesu li savjeti kolumnista najpopularniji na Medium-u? Jesu li se savjeti kolumnista u porastu u cijeloj zemlji u protekle dvije godine? Postoje li paralele koje možete naći u drugim uređivačkim područijma? Koji su konkurentski proizvodi koji imaju javne metrike?

Naravno, ne mogu se svi problemi riješiti ovim pristupom. Na primjer, kako biste savjetovali svojim kolegama inžinjerima da ne lansiraju  robote u nekoj državi u kojoj vladaju tradicija i obićaji koji neće dozvoliti primjenu takvih robota; nemate konkretne dokaze da oni neće zaživjeti tu, niko ih već nije tu lansirao. Morat ćete se osloniti na druge vrste dokaza  - novinske članke, na primjer, koji odražavaju tradiciju i shvatanje u koje se ti roboti ne uklapaju.

Ponekad se nije jednostavno prilagoditi, ali najbolji put za dobru komunikaciju sa inžinjerima je i dalje da jasno iznesete problem, ukažete na dokaze (ne mišljenje!) zašto je nešto problem i pustite da rasprava ide svojim tokom. Nemojte da se plašite, idite naprijed i komunicirajte!

01000100 01101111 00100000 01101110 01101111 01110100 00100000 01100010 01100101 00100000 01110011 01100011 01100001 01110010 01100101 01100100 00100000 01100010 01111001 00100000 01100101 01101110 01100111 01101001 01101110 01100101 01100101 01110010 01110011 00101110

(Zaključak: Ne plašite se inženjera.)

Originalan članak možete pročitati na linku.