Kako u 4 koraka postati samosvjesniji lider

Kako bi pronašli potpun i iskren prikaz svojih snaga i slabosti potrebno je da posmatrate stvari objektivno, sa strane, iz druge perspektive.


Uvid u Kellog

Svi lideri trebaju neki način kako da ocijene svoje trenutne performanse kako bi nastavili da rastu u pogledu donošenja odluka, upravljanja i kolegijalnosti. Ali koji je najbolji način da pronađete potpuni i iskreni uvid u svoje snage i slabosti – i onda još da dijelute na njih?

„Mnog lideri se pitaju isto pitanje,“ kaže Karen Cates, pomoćna profesorica za izvršno obrazovanje u Kellogg školi. „Kako da ocijenim sebe? Kako da postanem savjesnija? I kako da pretvorim tu savjesnost u efiksan stil liderstva?“

Cates i njenja kolegica, Brenda Ellington Booth, klinička profesorica liderstva u Kellogu, imaju dugogodišnje iskustvo treniranja lidera kroz ovaj specifični izazov. Ovo su njihova 4 koraka ka postajanju samosvjesnijim liderom.

1.Gledajte izvan okvira procjena

I Cates i Booth se slažu da su alati za procjenu – a ima ih mnogo – korisni. One vide te alate kao način na koji lideri mogu dobiti nove perspektive o sebi, o svojim prednostima i motivacijama.

„Sve što vam daje jezik da razumijete svoj šablon razmišljanja i ponašanja može pomoći u kristalisanju samosvjesnosti“, kaže Cates. „Lidestvo je dinamično i nekada trebate izaći iz standardnog radnog okvira kako bi vidjeli nove prilike.“

No, obje upozoravaju da ovi alati ne bi trebali biti kraj samoosvrta, nego tek početak – kao katalizator koji započinje bitne diskusije koje vode ka otrkiću bitnih činjenica.

„Procjene su korisne, ali nisu najbolji i sveobuhvatni razvoj liderstva“, kaže Booth. „Pa svaki alat koji koristite bi trebao biti ispraćen razgovorom sa trenerom, šefom ili kolegom jer je bitno dobiti kvalitativne povratne informacije lice-u-lice. Trebalo bi to više izgledati kao običan razgovor gdje možete postavljati niz pitanja.“

Ti razgovori mogu biti tempirani samo na procjene, jer rezultati procjena traže prostor za diskusiju kao prirodni odgovor. I Cates i Booth preporučuju započinjanje konverzacije tako što ćete tražiti da razgovarate o tome kako biste mogli protumačiti i postupiti prema rezultatima procjene, uključujući traženje primjera kako su se ti rezultati odigrali u vašem radu s kolegama. Stvaranje prostora za otvorena pitanja omogućit će drugima da vam objasne kako procjena može utjecati na vaš osobni i profesionalni razvoj.

Cates također preporučuje da sami odaberete pitanja za osobu s kojom razgovarate. „Vaš trener će zaroniti duboko zajedno sa vama. Vaš šef ima svoje ciljeve kada su u pitanju vaše vještine liderstva. Vaše kolege su možda više suzdržane. Ako gledate na te razgovore kao prave prilike za učenje, možete pomoći drugima da daju više ulaza kako bi se objedinili vaši rezultati procjene.“

2.Šta možete raditi drugačije kako biste postali bolji lider?

Povratne infomracije su najvrijendije kada vode do bitnih, djelotvornih uvida u vaše ponašanje, prednosti vaše ličnosti, pristrasnosti, snaga i slabosti. Nekada osvrt na svoje emocionalne rekacije sa ljudima i u raznim situacijama daje priliku za rast samosvjenosti.

Na primjer, jedna od Cateinih klijentica – mlada izvršna direktorica – je imala  problem da odgovori na izazove starijih muških kolega u toku sastanaka. U svakoj drugoj situaciji bila je samouvjerena, dinamična i brza na nogama. Ali u tim momentima, zaledila bi se i brinula se da će ovo uticati na tuđe percepcije na njene vještine liderstva i njene sposobnosti za razvoj u toj ulozi.

Pa su se u sesijama Cate i njena klijentica fokusirali na njene snage – njenu sposobnost da uči, njenu sposobnost da se povezuje – i tražile su način kako da iskoriste te snage kako bi napravile mehanizam odbrane koji bi neutralizirao taj izazov i pomogao joj da ostane fokusirana. One su glumile prošla scenarija, te je klijentica počela graditi vokabular koji će pomoći da sa izazova vrati fokus na prvobitni cilj sastanka. Klijentica je mogla pomoću ovih alata povećati svoju svijest u trenutku, ugurati se u tišinu koja je uslijedila iz nepostojanja komentara i održati tok rasprave.

U nekim okolnostima snage izvršnika mogu biti njihove slabosti. Booth trenira ženu koja visoko cijeni transparentnost, istinu i pravednost – uglavnom se smatra da su to pozitivne osobine. Ali nekada se to čini kao da izaziva ljude, što može izgledati zastrašujuće.

„Sve dok je samosvjesna, ona može odlučiti koliko želi da se prilagodi“, kaže Booth. Ona može pročitati sobu i trenutak, a u određenim slučajevima, umjesto da insistira na „kazivanju takvog kakav jest“, možda će pokušati imati više suosećanja prema ljudima i njihovim nesigurnostima.

3.Nemojte se mijenjati samo da bi ste se promijenili

Razmislite o povratnim informacijama kao korisnim informacijama koje pomažu da proširitie svoje alate, a ne kao nešto što vam govori šta da radite. Na kraju, može se desiti situacija da lider kaže stvari onakve kakve jesu iako to može prouzorkovati diskomfort.

Međutim, važno je u takvim situacijama pomoći drugima da razumiju vaš pristup. Ako ste primili povratne informacije da ste oštri na sastancima tima, Cates predlaže da kažete kolegama: „Trenutno sam vrlo direktna jer želim da shvatite koliko je važan ovaj projekat, a ne zato što mislim da ga ne možete završiti ispravno i na vrijeme. Hajde da razgovaramo o tome kako napredovati.“ Ovo ima za posljedicu motivisanje ljudi da se bave projektom i komuniciranje očekivanja za uspjeh.

Također je dobro imati na umu da to što naučite neku akciju koja se može uraditi ne znači da morate primjeniti to znanje. „Više je slušanja i odlučivanja: Uredu, s obzirom na ono što pokušavam da učinim za organizaciju i za sebe, da li je vrijedno da se izvrši promjena ili ne? Efikasni lideri čitaju situaciju i shvataju šta se traži od njih i odluče da odgovore na način koji je primjeren, autentičan i vrijedan za njihov tim“, kaže Booth.

Booth trenira klijenta koji je na relativno visokom položaju, a koji je shvatio samoprocjenom da mu se ne sviđa što se žuri prema odlukama, pogotovo ako odluka uključuje obradu velike količine informacija. Članovi njegove grupe ga mnogo cijene, ali povratne informacije koje je nedavno dobio pokazuju da su kolege zabrinute da li će on usporiti stvari.

"Jednom kada je postao više samosvjestan, osjećao se bolje u vezi sa samim sobom", kaže Booth. „Pomislio je: U redu, to sam samo ja. Ali onda je morao smisliti kako da to saopšti članovima svoga tima - da objasni da će mu trebati 24 sata da donese veliku odluku ili da cijeni uzimanje vremena za dublju analizu kako bi grupa mogla donijeti adekvatnu odluku. Mogao je da prebaci percepciju o sebi, a procjena - u kombinaciji sa povratnim informacijama i trenerstvom - je to omogućila. "

Na jedan način, Cates kaže da je to proces učenja kako da vam bude udobno u svojoj vlastitoj koži.

„Gradite samopouzdanje, a onda pomažete drugima da shvate šta vas čini vrijednim.“

5.Unaprijedite ciljane osvrte na svoj stil liderstva

I Cate i Booth savjetuju liderima da trebaju unaprijediti osvrt na sebe. Ali osvrt i ocjenjivanje sebe pomaže samo ako se radi sa pravim ciljem, a to znači razmišljati strateški šta je najbitnije za lidera i organizaciju. Osvrt nije samo uvid u ono što je bilo, već dopušta da budemo proaktivni umjesto reaktivni.

Neki lideri meditiraju i vježbaju svoj um kako bi dostigli „aha momente“. Neki vode dnevnik ili se pridruže okruglom stolu kako bi se osvrnuli na neki specifični problem ili prepreku. Mnogi lideri se okrenu izvršnom treningu kao prokativnom alatu za osvrt i ocjenjvanje. Treneri nude priliku za rad jedan-na-jedan kako bi izazvali predpostavke, pogledali problem iz drugog ugla i svarili povratne informacije.

„Liderstvo nije samo obavljanje zadataka, prisustvovanje seminarima ili čitanje članaka, te popunjavanje foldera na desktopu“, Cates kaže. „To mora biti živuća stvar.“

Na primjer, može pomoći da provedete sat ili dva svake sedmice jednostavno razmišljajući o budućim sastancima, razgovorima ili prezentacijama. Razmislite o svojem prirodnom odgovoru na svaku moguću situaciju, a onda se pitajte da li je ta rekcija odgovarajuća i cijenjena. Kako možete da se promijenite kako bi bili više efektivni? Koja pitanja trebate pripremiti? Ovo je način kako lider može da vježba i pojača svoju samosvjesnost.

„To je trajan proces“, kaže Booth. „Učite, rastete i adaptirate se. I u podsjvesti uvijek razmišljate o tome gdje možete dodati vrijednost.“

Originalan članak možete pročitati na linku.