Doktor će vas sada primiti: Istraživanje budućnosti hirurških robota

Pričalo se o robotima koji će da operišu još od 1985. godine. Iako je medicinski sektor napravio veliki iskorak kada je u pitanju implementacija sličnih tehnologija, još uvijek postoje velike prepreke za hirurške robote.


Industrijski roboti se već koriste kao asistencija u medicni nakon brzog adpatriranja u bolnicama u SAD-u i Europi. Ovi roboti služe za sterilizaciju medicisnke opreme i praćenja podataka pacijenata u realnom vremenu. Također se uspješno koriste u specifičnim bolničkim odjelima poput laparoskopije, ortopedije i neurologije. Hirurški roboti poboljšavaju ishod pomoći pacijentima, s tim da su određeni postupci sada minimalno invazivni u odnosu na prethodne metode.

Pogledajte DaVinci robota koji je izveo poznati operativni zahvat na grožđu prikazan na videu još 2010. godine. Danas je ovaj robot izvršio više od šest miliona procesa širom svijeta. Ovaj robotički asistentski sistem omogućava hirurzima da izvedu osjetljive i složene operacije koristeći tek nekoliko malih rezova.

Postoji razlog zašto je ovaj robot zahvatio svijet u sekundi – ima 7 stepeni slobode kretanja, te je robot znatno superiorni u odnosu na 4 razreda alata koja su dostupna za konvencioanlnu laparoskopiju.

Dok je DaVinci-jev hirurški sistem već demonstrirao poboljšane hirurške tehnike i ishode, drugi roboti koji stižu na tržište mogu donijeti sa sobom unikatan set rizika i sigurnosnih briga za pacijenta.

U robotski-asistentiranim operacijama (Robotic-assisted surgeries – RAS), konzola, koja je napravljena od 2 dvogledne leće koje povećavaju i kreiraju 3D sliku za hirurga, koriste se drške koje prenose pokret ruke na instrument unutar pacijenta. Ne samo da postoji potencijal za ljudsku grešku dok se operiše uz pomoć tehnologiije, nego je i dodatni rizik mogući mehanički kvar.

RAS također traje značajno duže nego uobičajne procedure kada se koristi u bolnicama koje imaju manje hirurških robota i kada ih koriste doktori koji imaju manje iskustva. Precizna robotska hirurgija još uvijek je u ranim fazama zbog ovišenja od preciznosti hirurga i izgradnje prave infrastrukture bolnice za mogućnost usavršavanja robotskih procedura.

Ima veliki broj studija koje govore o broju operacija koje su potrebne da se urade pomoću robota kako bi došlo do adekvatnog znanja i ovaj broj zavisi od procedure do procedure. Za histerektomije navodi se da je raspon od 20-50 operacija prije ovladavanja postupkom, a za laparoskopske prostatektomije raspon je čak od 40 pa sve do 250 operacija.

U budućnosti će tehnologija hirurških robota dovesti do niza napredaka u ključnim područjima zdravstva. Ovaj novi val tehnologije bit će karakteriziran konvergencijom AI, hirurškim robotima i prikupljanjem podataka. Međutim, visoki troškovi vezani za primjenu ovih tehnologija mogu i dalje biti jedna od najvećih prepreka u procesu digitalizacije u medicinskoj industriji.

Također, nove mogućnosti hirurških robota možda omoguće hirurzima da vide i „osjete“ tijelesno tkivo sa udaljene lokacije. Ovo je poznato kao haptičko istraživanje.

Haptički senzori koji se koriste za davanje povratnih informacija su vjerovatno najtraženija tehnička karakteristika ljekara širom SAD-a. Lahko je i uočiti zašto. Od naših 5 osjetila, dodir je najistaknutiji. To je jedini senzor koji je istovremeno sposoban za izlaz i ulaz.

Ipak, haptičke povratne informaicje su ostale poprilično neiskorištene zbog više praktičnih razloga, poput stabilnosti kontrolne petlje. S obzirom da je važnost komuniciranja interakcije  između instrumenta i tijela ključna prednost ove tehnolgije, naučnici su počeli da istražuju sa alternativama poput taktilnih uređaja i zvuka kako bi prezentovali haptičke informacije bez narušavanja stabilnosti.

I drugi senzori će također doživjeti napredak. Pored haptičkih senzora, hirurški roboti će i dalje trebati akcelometre i žiroskope kako bi pratili položaj, kao i što će im biti potreban senzor zakretnog momenta za kontrolu pokreta. U kombinaciji sa inteligentnim softverom omogućavaju predviđanje održavanja na tim mašinama, a jednostavnost zamjene tih senzora putem industrijskog dobavljača automatizacije poput EU Automation znači bitnu uštedu u proračunu tehnologija uz pomoć robotiziranih tehnologija.

Kako hirurzi postaju više upoznati sa RAS-om i njegovim mogućnostima, jednog dana bismo mogli vidjeti ove robota kako se koriste u svakoj bolnici širom SAD-a. I pacijenti i liječnici uvidjeti će vrijednost ove tehnologije, njene precizne mogućnosti, poboljšanje mikrohirurgije i kraće vrijeme oporavka.

Originalan članak možete pročitati na linku.