Lean iz mog ugla

Sigurno ste već mnogo puta čuli riječ Lean. Možda vam se čini da je to još samo jedan pojam koju konsalting kuće žele da vam prodaju, ili mislite, još jedan američki izraz.


Vjerovatno pomislite:
" Mojoj firmi to ne treba. Želim da se fokusiram na prave stvari, Lean - to je nešto sporedno. Ipak, kad sve sagledam, imam mnogo zaliha neiskorištenog materijala, znači imam šta proizvoditi u naredne 3 godine. Imam i dovoljan broj radnika. Istinu govoreći, neki su preopterećeni neki ne, možda i nervozni dolaze na posao, ali teško je ostvariti i dnevnu proizvodnju , stići normu i imati zadovoljne radnike. Rokovi pritišću, kupac sve hoće odmah, hoće kvalitet, najnižu cijenu, a velika konkurencija na tržištu. Mijenja želje iz dana u dan. Ja taman kupim materijal koji sam namjeravao ugraditi, on hoće nešto drugo, pa moram imati sredstva da kupim drugi. Tako sam vremenom napravio one trogodišnje zalihe koje sam spomenuo na početku. Istini za volju, nisam ni siguran kad ću taj materijal moći koristiti, obzirom da dolaze stalno drugačiji zahtjevi od kupaca, a ja nisam toliko fleksibilan da sve to pratim. I u svoj mojoj frci dođe neko i hoće da mi proda neki američki izum - Lean. Kažu to od fabrike pravi Toyotu. Al' ovo je Balkan, nije Japan. Ne znaju oni da naš čovjek ima totalno drugačiji mentalitet, da kod nas vozovi kad kasne manje od pola sata kao da su stigli na vrijeme. Znači ne može to nešto japansko funkcionirati kod mene. Kako da ja napravim fleksibilan proizvodni sistem, kako da eliminišem te gubitke u proizvodnji, kako da smanjim  zalihe. Mislim da je to nemoguće, ali obzirom da sam tu gdje jesam, poslušati ću još jednom pažljivije šta je to taj Lean, da ne bude da nisam i to pokušao..."

Nekoliko godina upoznajem i praktikujem Lean alate i želim da predstavim Lean iz svog ugla. Ne tako davno sam prvi put čula za pojam Kanban, a potom i Lean. Bila sam na početku skeptična i pitala sam se da li to može funkcionisati. Ali kako nisam željela da osudim unaprijed, rekla sam sama sebi, probaj i vidi. Nakon izvjesnog vremena postala sam zaljubljenik. I samo sam željela da znam više. Otvorio mi se jedan sasvim novi pogled na svijet, na organizaciju posla, na proizvodnju.

A šta je zapravo LEAN?

Lean kao riječ je prvi put upotrebljena u knjizi Mašina koja je promijenila svijet. U prevodu znači vitak. Zašto Lean – vitak? Zato jer Lean koristi manje svega ukoliko ga upoređujemo s masovnom proizvodnjom. Cilj Lean proizvođača se zasniva na perfekciji: Kontinuirano smanjenje troškova, nula grešaka, nula zaliha i beskrajna raznolikost proizvoda.

Bitno je prepoznati šta za kupca znači vrijednost, odnosno šta je to što nama kupac plaća i fokusirati se na to. U biti svaki radni proces se sastoji iz sljedećeg: od aktivnosti koje dodaju vrijednost, i otpada (sve aktivnosti koje predstavljaju rasipanje, odnosno gubitak).

Otpad se dijeli po načinu nastanka na tri oblika: muri, mura i muda.

Muri znači preopterećenje i nerazuman posao. Tu spada sve ono što radnici moraju da rade zbog loše organizacije posla. Dolazi do grešaka u obavljanju radnih zadataka i zaposlenici su većinom pod konstantnim stresom. Da bi se uklonio Muri potrebno je standardizovati i organizirati posao i optimizirati poslovne procese.

Mura opisuje sve neujednačenosti u radnim procesima. Zbog neujednačenosti posla dešava se da radnici prvo žure a potom čekaju. Često menadžeri mogu eliminirati neujednačenost kroz nivelisanje procesa.

Muda je svaka aktivnost koja troši resurse bez značaja za kupca. Odnosno sve ono što radimo, a kupac nije platio. Tražimo materijal, dorađujemo greške u toku proizvodnje, radimo s pogrešnim informacijama, kontrolišemo po nekoliko puta...

Da približim teoriju kroz primjer: Imamo Proizvod – zavarena čelična klupa

Proces se sastoji od rezanja materijala na određenu dimenziju, zavarivanja i lakiranja.

Samo onda kad pilni list dodiruje materijal i reže materijal na određenu dimenziju kažemo da dio mijenja oblik i to je ono što nam kupac plaća. Sljedeća plaćena aktivnost je kada zavarivač zavaruje i treća aktivnost je nanos boje na gotov komad. Sve ostalo što se dešava u procesu zovemo otpad ili gubitak. Prikriveni otpad tj. otpad koji se mora uraditi je uzimanje materijala i postavljanje na mašinu za rezanje, potom prebacivanje izrezanih pozicija do zavarivačke kabine, te prebacivanje gotovog sklopa do mjesta za lakiranje. Ove aktivnosti treba svesti na minimum, odnosno naći najkraći mogući put za prebacivanje materijala između pojedinačnih operacija. Sve ostale aktivnosti poput traženja potrebnog materijala, dorade proizvoda nakon lakiranja, gomilanja zaliha između pojedinačnih operacija se naziva očiti otpad i to je potrebno eliminisati.

Sad tu nastupaju razne metode i alati kako to sve organizirati, te se mogu primijeniti 5S, 7W, Kanban, KPI, TQM i mnogi drugi alati i tehnike. Korisno je uraditi još mapiranje toka vrijednosti, te uvidjeti koji su svi potrebni nedostaci. Realno je za očekivati  poboljšanje proizvodnog procesa za 15-20 % nakon implementacije određenih Lean alata i tehnika. Ali je katkad moguće i više. Sve u zavisnosti od spremnosti organizacije na mijenjanje i prilagođavanje navika.

Da rezimiram, ukoliko ste spremni da pokušate nešto drugačije, pokušajte s implementacijom Lean tehnika. Napravite od Vaše organizacije, organizaciju koja je spremna na učenje i uvođenje svakodnevnih malih poboljšanja. Dugoročno, mala poboljšanja dovode do rasta firme i učvršćuju njenu poziciju na tržištu. Prihvatite činjenicu da su Vaši radnici jedan ogroman potencijal kojeg treba iskoristiti na način da od radnika dobijete ideju za poboljšanje. Menadžer  ne može da vidi sve mikro procese  firme, zato je potrebno da prati radnika koji osvjetljuje put i da zajedno dolaze do rješenja. Na kraju krajeva, Lean pokreću dva principa: Kontuinuirano poboljšanje i međusobno poštovanje. Potrebno je razviti atmosferu iskrenosti i razviti timski rad.

I još nešto, da se vratimo na početak priče i problem trogodišnjih zaliha.  Kako dugoročno riješiti problem sa zalihama materijala. Umjesto Push principa, počnite koristiti PULL, odnosno neka sve vaše procese vuče narudžbenica od kupca.

Pozdrav do sljedeće teme.

Arnela Hodžić-Isaković