TPM - stubovi TPM-a

U uvodnom tekstu je bilo rijeci o tome kako je nastao TPM. U ovom dijelu ce biti više govora o stubovima TPM-a.


Kao što je već rečeno, jedan od ciljeva TPM-a je uključiti operatera u održavanje mašine, da bi se izbjegao maćehinski odnos prema mašini, u smislu ''ja radim, ti popravljaš''. Održavanje u jednoj organizaciji treba da ima sasvim drugu ulogu , a to nije popravljanje pokvarenog , nego proaktivno djelovanje na način da se radi prediktivno održavanje i na taj način poveća OEE. Za većinu organizacija cilj je postići OEE u visini od 85 %, ali o ovoj temi ću više pisati u nekom narednom tekstu.

TPM kao i mnoge druge metode se oslanja na 5S, kao jednog od ključnih alata Lean-a. Jedino na čistom i organiziranom radnom mjestu je moguće uočiti probleme u ranoj fazi nastajanja. Tek kada imamo dobro implementiran 5S, moguće je početi primijenjivati načela TPM-a.

TPM se sastoji od 8 stubova koji imaju za cilj proaktivno održavanje.
Stub 1 : Autonomno održavanje

Rutinsko održavanje mašine (čišćenje, podmazivanje, ispitivanje, kontrola) radi operater. Na taj način operater osigurava da je oprema u dobroj funkciji, očišćena i podmazana. Na ovaj način se potencijalni problemi otkrivaju pravovremeno.

Stub 2: Planirano održavanje

Na osnovu učestalosti kvarova ovaj stub daje redovne zadatke održavanju i na taj način se smanjuju neplanirani zastoji. Održavanje i popravke se rade u trenucima kada proizvodnja ne radi. Planiranim održavanjem se smanjuju i zalihe rezervnih dijelova.

Stub 3: Održavanje kvalitete

Otkrivanje grešaka u procesu proizvodnje. Bit je pronaći uzrok problema i otkloniti. Koristiti tehniku rješavanja problema o kojoj je bilo riječi u jednom od prethodnih tekstova. Otklanjanjem uzroka problema smanjuje se broj grešaka, a samim tim i troškovi.

Stub 4: Usmjereno poboljšavanje

Prave se timovi ljudi koji rade preventivno kako bi postigli kontinuirana poboljšanja u održavanju opreme. Usmjereno poboljšavanje će biti jedna od narednih tema.

Stub 5: Preventivno upravljanje opremom

Ovaj stub koristi praktično znanje kod dizajna ili nabavke nove opreme. Održavanje je praktičnije zbog uključenosti personala tokom instalacije opreme

Stub 6: Edukacija

Redovni treninzi za zaposlenike u cilju postizanja ciljeva TPM-a. Treninzi za operatere zaposlene u održavanju, rukovodioce. Cilj edukacije je razvijanje vještina za rutinsko održavanje opreme i otkrivanje nadolazećih problema

Stub 7: Sigurnost, zdravlje i okoliš

Održavanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Eliminacija potencijalnih sigurnosnih i zdravstvenih rizika. Cilj je imati radno mjesto bez ozljeda.

Stub 8: TPM u administraciji

Proširiti dobiti TPM-a iznad razine proizvodne hale i otkloniti gubitke u administrativnom sektoru. Cilj je poboljšanje administrativnih poslova poput obrade radnih naloga, planiranja i dr.