Sitni nuklearni reaktor može biti budućnost nuklearne energije

U okviru StartUp projekta o energiji nastao je novi modularni reaktoru okviru NuScale Power Module (NPM) tehnologije, koji je drastično manji i sigurniji od konvencionalnog. NuScale Power Module (NPM) tehnologija reaktora se temelji na konvencionalnoj tehnologiji, ali je značajno modernija i učinkovitija. To je reactor sa laganim protokom koji uključuje komponente stvaranja pare i izmjene topline u jednu učinkovitu integriranu jedinicu.


O samom reaktoru, načinu primjene i funkcionisanju možete pročitati više na linku.