Industrija

Industrija u vrijeme Corone – Dženan Džafić, Krupa Kabine, Bosanska Krupa

Svojim odgovorima doprinos u kampanji „Izađimo jači“ dao je i direktor kompanije “Krupa Kabine” iz Bosanske Krupe, Dženan Džafić. Cilj same kampanje je predstavljanje odgovora i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka na temu krize u vrijeme pandemije Corona virusa. Odgovora koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka. Više...

Industrija u vrijeme Corone – Kasim Kotorić, Pobjeda, Tešanj

Svojim odgovorima doprinos u kampanji „Izađimo jači“ dao je i savjetnik direktora kompanije “Pobjeda” iz Tešnja, dipl. Ing. mašinstva Kasim Kotorić . Cilj same kampanje je predstavljanje odgovora i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka na temu krize u vrijeme pandemije Corona virusa. Odgovora koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka. Više...

Industrija u vrijeme Corone – Maid Jabandžić, Madi, Tešanj

Svojim odgovorima doprinos u kampanji „Izađimo jači“ dao je i direktor kompanije “Madi” iz Tešnja, Maid Jabandžić. Cilj same kampanje je predstavljanje odgovora i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka na temu krize u vrijeme pandemije Corona virusa. Odgovora koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka. Više...

Industrija u vrijeme Corone - Robert Ćutuk, Alloy Wheels, Jajce

Svojim odgovorima doprinos u kampanji „Izađimo jači“ dao je i direktor kompanije Alloy Wheels iz Jajca, Robert Ćutuk. Cilj same kampanje je predstavljanje odgovora i razmišljanja poduzetnika, menadžera i svih relevantnih stručnjaka na temu krize u vrijeme pandemije Corona virusa. Odgovora koji bi svim pojedincima i društvu u cjelini mogli biti od koristi prilikom formiranja vlastitih odgovora i odluka. Više...

Industrija u vrijeme Corone - Edin Gaštan, Elsta Mosdorfer Bosnia, Živinice

Targer tim preko svog informativno stučnog portala PIT – Proizvodnja – Industrija - Tehnologija pokrenuo je kampanju „Izađimo jači“ koja za cilj ima da rukovodećim i stručnim kadrovima proizvodnih kompanija ponudi pravovremene, jasne i poučne odgovore na ključna pitanja koja se nameću tokom Corona krize, kao i nakon nje. Više...

Industrija u vrijeme Corone – Pitanja, odgovori, smjernice, odluke

Najveća recesija dosad u historiji? Oporavak će trajati godinama? Odmah otpustite radnike i snizite fiksne troškove? Zatvorite rad firme zbog mogućnosti prenosa zaraze? Ma nije ovo ništa, samo malo jača gripa? Ljudi, ovo kao da dolazi smak svijeta? Ovaj izjavio ovo, a onaj ono. Više...